Menu
Interieur inspiratie / Lifestyle, liefde & wonen / Samenwerking / Woontips

Woonnieuws | Wat is het beleid van privacy met een beveiligingscamera?

Woonnieuws | Wat is het beleid van privacy met een beveiligingscamera? | Woonblog StijlvolStyling.com by SBZ Interieur Design (Beeld: Somfy)

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor een beveiligingscamera op de zaak of in huis. Met een draadloos alarmsysteem kun je met weinig technische kennis jouw eigendommen in de gaten houden. Maar mag je zomaar filmen met een beveiligingscamera en waar liggen de grenzen? Er bestaat in België een camerawet, op deze pagina kun je lezen wat jouw rechten en plichten zijn.

Wat is een beveiligingscamera volgens de camerawet?

Volgens de camerawet is een beveiligingscamera een vast of draadloos systeem voor observatie met als doel:

  1. Misdrijven te voorkomen, te registreren of op te sporen.
  2. Overlast te voorkomen, te registreren of op te sporen.
  3. Handhaven van de openbare orde.

Vergeet niet dat er naast de camerawet ook nog de privacywet bestaat. Je zult ook de regels voor deze wetgeving moeten naleven. Camera’s die niet onder de wet voor beveiligingscamera’s vallen moeten alleen aan de privacywet voldoen. Denk aan een webcam van de gemeente die een plein laat zien op hun website, dit is geen beveiligingscamera en valt daarmee niet onder de camerawet.

Verantwoordelijkheden voor de gebruiker

Er zijn een aantal zaken waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is wanneer je een beveiligingscamera installeert. Zo moet je de camera op het juiste onderwerp richten, bijvoorbeeld jouw eigen woning. Je moet proberen zo min mogelijk van de omgeving in beeld te brengen, denk hierbij aan het trottoir of de tuin van de buren. Met de grote hoek van de cameralenzen kan dit nog best een uitdaging zijn. Voordat je de camera in gebruik gaat nemen ben je verplicht dit in België door te geven aan de de CBPL (Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer). Dit moet je doorgeven via de CBPL website. Daarnaast moet er ook een speciale afbeelding geplaatst worden van 10 x 15 centimeter bij de ingang van de woning of kantoor. Je mag namelijk niet zonder toestemming personen vastleggen op de camera. Het zichtbare plakkaat geldt als stilzwijgende toestemming. De contactgegevens van de persoon of het bedrijf dat de beelden verwerkt moet onder deze afbeelding vermeld worden.

Wat is niet toegestaan met beveiligingscamera’s?

Je mag de camera niet richten op een plek waar je zelf niet de eigenaar van bent, dus niet op de openbare weg of panden van iemand anders. Je mag nooit inbreuk maken op de privacy van mensen, zo mag je geen informatie verzamelen over de persoonlijke meningen van personen, hun achtergrond, gezondheid of privé aangelegenheden. Verborgen camera’s zijn ook niet toegestaan, de camera moet op een zichtbare positie geïnstalleerd zijn met de notificatie bij de toegang van de ruimte.

Woonnieuws | Wat is het beleid van privacy met een beveiligingscamera? | Woonblog StijlvolStyling.com by SBZ Interieur Design (Beeld: Somfy)

Uitzonderingen in de camera wetgeving

Er zijn ook een aantal uitzonderingen die niet onder de camerawet vallen:

  • Bij een nep camera hoef je geen aangifte te doen, je hoeft ook niet de afbeelding op te hangen. Dat laatste kun je beter wel doen omdat het anders direct duidelijk is dat het een nep camera betreft.
  • Een videoparlofoon valt in principe niet onder de camerawet, zolang deze alleen wordt gebruikt ter identificatie van de bezoekers. Wanneer het tevens ter bewaking en controle wordt gebruikt is aangifte wel verplicht.
  • In een niet-openbare ruimte zoals een eigen woning waarbij het doel is alleen persoonlijke opnames te maken is aangifte niet vereist. De afbeelding moet wel bij de voordeur worden geplaatst. Eventueel personeel moet verwittigd worden, het is raadzaam dit vast te leggen om problemen te voorkomen.
  • Bij een beveiligingscamera gericht op je eigen tuin om de kinderen in de gaten te houden, of om de bloemen live te zien groeien, is aangifte niet nodig. Zorg er wel voor dat personen niet zomaar gefilmd kunnen worden, bijvoorbeeld bij een lage schutting.

De regels voor persoonlijk en huiselijk gebruik worden zeer streng toegepast, zorg dat je altijd de regels strikt naleeft en informeer indien nodig bij een ervaren specialist.

Wie bepaalt wat er met de beelden gebeurt?

Alleen de eigenaar van de beveiligingscamera of een derde partij die uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen mag de beelden bekijken en verder verwerken. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Wanneer de beelden als bewijs kunnen dienen in een juridische zaak ben je verplicht de beelden beschikbaar te stellen. Je mag hier wel een rechterlijk bevel voor eisen wanneer het opnames op prive-terrein betreft. Personen die op de beelden vastgelegd worden mogen op basis van motivatie de beelden bekijken.

Waarom je de regels moet kennen

Door je aan de regels te houden voorkom je fikse boetes, daarnaast kan iemand wiens privacy is geschonden een rechtszaak aanspannen. Wanneer de camerawet, privacywet en de wet bescherming persoonlijke levenssfeer niet worden nageleefd zullen de beelden ook niet als bewijsmateriaal aanvaard worden. Dan is de functie als beveiligingscamera niet meer relevant.

Voor meer informatie over zakelijke en persoonlijke camerabeveiliging kun je terecht op de CBPL website.

Bron: Somfy

About Author

Gepassioneerd en creatief ondernemer van SBZ Interieur Design en Stijlvol Styling. Interieurontwerper & stylist | Blogger StijlvolStyling.com